Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I C 406/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 406/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko M. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. P. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 1.268,00 zł ( je
Czytaj więcej»

I C 413/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 413/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa A. U. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki A. U. kwotę 7.500,00 zł
Czytaj więcej»

I C 597/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 597/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Rzeźnicki Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Ososińska po rozpoznaniu w dniu 07 grudnia 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa Z. N. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz powódki Z. N. kwotę
Czytaj więcej»

I C 597/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 597/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Rzeźnicki Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Ososińska po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa G. Z. przeciwko (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. na rzecz powódki G. Z. kwotę 560,98 zł (pięćset sześćdziesią
Czytaj więcej»

I C 597/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 597/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 14 grudnia 2016r . Powódka Z. N. złożyła pozew o zapłatę kwoty 9.144,01 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu przeciwko pozwanemu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. . W uzasadnieniu pozwu wskazała, że dnia 13 maja 2014r. zawarła umowę najmu z spółką (...) w K. . Pozwana zobowiązała się do płacenia czynszu w wysokości 900 zł miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca. W lipcu 2014r. został zawarty aneks do umowy zgodnie z którym
Czytaj więcej»

I C 666/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-14

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 666/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Z. C. i E. C. przeciwko A. A. z siedzibą w S. działający przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. A. z siedzibą w S. działającego p
Czytaj więcej»

I C 666/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-30

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 666/15 UZASADNIENIE wyroku z 14 czerwca 2018 roku Powodowie Z. C. (1) i E. C. wnieśli pozew przeciwko pozwanemu A. A. z siedzibą w S. działającego w Polsce przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. , w którym domagali się zasadzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 56.250 zł oraz na rzecz powódki kwotę 5.500 zł wraz z odsetkami ustawowymi od tych kwot, a ponadto wnieśli o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu powodowie podali, że zawarli umowę ubezpieczenia na
Czytaj więcej»

I C 726/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 726/16 UZASADNIENIE Powódka M. M. wniosła pozew przeciwko pozwanemu (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 1.771,20 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2016r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu powódka podała, że prowadzi działalność gospodarczą obejmującą najem pojazdów zastępczych. Poszkodowana K. P. (1) , której samochód uległ uszkodzeniu z winy sprawcy będącego stroną umowy ubezpieczenia OC zawartej z pozwanym, korzystała z samochodu zastępcz
Czytaj więcej»

I C 793/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-11-30

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 793/16 UZASADNIENIE P. K. wniósł pozew o zapłatę przeciwko pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej w W. , w którym zażądał zasądzenia od pozwanego kwoty 4.591,42 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 23 marca 2016 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że nabył wierzytelność wobec pozwanego o zapłatę odszkodowania na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 25.04.2016r. , mocą której (...) Sp.z o.o. jako cesjonariusz wierzytelności od P. N. i
Czytaj więcej»

I C 795/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 795/16 UZASADNIENIE Powodowie - L. D. i S. D. wnieśli pozew przeciwko pozwanemu J. W. (1) , w którym zażądali nakazania pozwanemu, aby przywrócił powodom utracone posiadanie gruntu, stanowiącego ich działkę nr (...) położoną w M. przy ul. (...) , poprzez zdemontowanie posadowionego na granicy ich działki ogrodzenia na odcinku ok. 20 m od ulicy (...) do budynku gospodarczego powodów i zakazanie jej naruszania w przyszłości oraz zasadzenia od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasa
Czytaj więcej»