Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I C 206/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-05

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 206/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 r. w Międzyrzeczu rozprawie sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko A. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. Z. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 2.367,16 zł ( dw
Czytaj więcej»

I C 206/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

M. , dn. Sygn. Akt I C upr 206/18 UZASADNIENIE Powód – Kancelaria (...) Spółka Akcyjna w K. wniósł pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanej A. Z. (1) . Powód domagał się zasądzenia od pozwanej kwoty 2.471,56 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 28 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że nabył wierzytelność wobec pozwanej od cedenta – (...) Sp
Czytaj więcej»

I C 455/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 455/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Rzeźnicki Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Ososińska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa M. C. przeciwko 4 (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę I Oddala powództwo. II Nie obciąża powódki kosztami procesu Sygn. akt I C 455/16 UZASADNIENIE wyroku z
Czytaj więcej»

I C 574/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 574/16 UZASADNIENIE Powód – W. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w P. wniósł pozew przeciwko M. D. (1) o zapłatę kwoty 19.656,59 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 19.035,97 zł od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia zapłaty, ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że zawarł z pozwany w dniu 13 października 2011 roku umowę pożyczki, k
Czytaj więcej»

I C 666/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-14

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 666/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Z. C. i E. C. przeciwko A. A. z siedzibą w S. działający przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. A. z siedzibą w S. działającego p
Czytaj więcej»

I C 666/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-30

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 666/15 UZASADNIENIE wyroku z 14 czerwca 2018 roku Powodowie Z. C. (1) i E. C. wnieśli pozew przeciwko pozwanemu A. A. z siedzibą w S. działającego w Polsce przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. , w którym domagali się zasadzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 56.250 zł oraz na rzecz powódki kwotę 5.500 zł wraz z odsetkami ustawowymi od tych kwot, a ponadto wnieśli o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu powodowie podali, że zawarli umowę ubezpieczenia na
Czytaj więcej»

I C 726/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 726/16 UZASADNIENIE Powódka M. M. wniosła pozew przeciwko pozwanemu (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 1.771,20 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2016r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu powódka podała, że prowadzi działalność gospodarczą obejmującą najem pojazdów zastępczych. Poszkodowana K. P. (1) , której samochód uległ uszkodzeniu z winy sprawcy będącego stroną umowy ubezpieczenia OC zawartej z pozwanym, korzystała z samochodu zastępcz
Czytaj więcej»

I C 795/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 795/16 UZASADNIENIE Powodowie - L. D. i S. D. wnieśli pozew przeciwko pozwanemu J. W. (1) , w którym zażądali nakazania pozwanemu, aby przywrócił powodom utracone posiadanie gruntu, stanowiącego ich działkę nr (...) położoną w M. przy ul. (...) , poprzez zdemontowanie posadowionego na granicy ich działki ogrodzenia na odcinku ok. 20 m od ulicy (...) do budynku gospodarczego powodów i zakazanie jej naruszania w przyszłości oraz zasadzenia od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasa
Czytaj więcej»

I C 840/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-12

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 840/16 UZASADNIENIE Powód M. S. (1) wniósł pozew o zapłatę przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. , w którym zażądał zasądzenia kwoty 10.257,03 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 05.10.2016r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że dochodzona pozwem kwota stanowi równowartość szkody doznanej przez A. P. w wyniku kolizji zaistniałej w dniu 1 września 2016 roku, w której uszkodzeniu uległ samochód V. o nr rej. (...) . Pozwany ustalił odszkodowan
Czytaj więcej»

I C 996/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 996/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko M. P. o zapłatę I umarza postępowanie w zakresie powództwa o zapłatę kwoty 1.810,00 zł (jeden tysiąc osiemset dziesięć złotych 00/10
Czytaj więcej»