Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I C 840/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-12

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 840/16 UZASADNIENIE Powód M. S. (1) wniósł pozew o zapłatę przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. , w którym zażądał zasądzenia kwoty 10.257,03 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 05.10.2016r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że dochodzona pozwem kwota stanowi równowartość szkody doznanej przez A. P. w wyniku kolizji zaistniałej w dniu 1 września 2016 roku, w której uszkodzeniu uległ samochód V. o nr rej. (...) . Pozwany ustalił odszkodowan
Czytaj więcej»

I C 996/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C - upr 996/17 UZASADNIENIE Powód - Bank (...) Spółka Akcyjna w W. wniósł pozew przeciwko pozwanej M. P. (1) o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w którym domagał się zasądzenia kwoty 4.451,56 zł oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy o kredyt studencki zawartej w dniu 14 lutego 2003r. przez pozwaną z Bankiem (...) S.A. Dochodzona pozwem kwota stanowi niespłaconą przez pozwaną kwotę kapitału kredytu - 4.259,19 zł o
Czytaj więcej»

I C 1043/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2018-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C upr 1043/17 UZASADNIENIE Powód (...) Bank Spółka Akcyjna we W. wniósł pozew o zapłatę przeciwko pozwanemu D. S. (1) , w którym domagał się zasądzenia kwoty 18.451,81 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP w stosunku rocznym, nie wyższej niż maksymalne odsetki za opóźnienie liczonymi od kwoty 15.309,36 zł od dnia 11 lipca 2017 roku do dnia zapłaty oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 3.007,58 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.
Czytaj więcej»

I C 1243/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-08

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1243/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa U. 3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko H. L. o zapłatę I zasądza od pozwanej H. L. na rzecz powoda U. 3 Niesta
Czytaj więcej»

I C 1147/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 1147/17 UZASADNIENIE Powód – easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanym C. K. (1) i V. K. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanych solidarnie kwoty 24.448,07 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 września 2017 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy kredytu zawartej przez
Czytaj więcej»

I Ns 319/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 319/15 POSTANOWIENIE Dnia, 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z wniosku K. S. z udziałem Gminy S. o zasiedzenie postanawia: I Stwierdza, że wnioskodawczyni K. S. , córka F. i I. , nabyła z dniem 1 października 2005 roku przez zasiedzenie własność nieruchomości stanowiąc
Czytaj więcej»

I Ns 366/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-01-23

Data publikacji: 2018-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt:I Ns 366/15 POSTANOWIENIE Dnia, 23 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z wniosku I. K. z udziałem M. K. o podział majątku wspólnego postanawia: I Ustala, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni I. K. oraz uczestnika M. K. wchodzą następujące składniki majątkowe: a kwota
Czytaj więcej»

I C 159/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-07

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 159/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa M. C. przeciwko R. I. ( (...) ) (...) z siedzibą w Gibraltarze o zapłatę I zasądza od pozwanego R. I. ( (...) ) (...) z siedzibą w Gibraltarze na rzecz powódki M. C. kwotę 6.000,
Czytaj więcej»

I C 279/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 279/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa J. B. przeciwko Zakładowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego Zakładu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rz
Czytaj więcej»

I C 279/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-11-18

Data publikacji: 2016-12-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 279/15 UZASADNIENIE Powód – J. B. (1) wniósł pozew przeciwko Zakładowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę kwoty 10.219,18 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8 stycznia 2015r. do dnia zapłaty oraz wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu powód podał, że w wyniku prac melioracyjnych wykonanych przez pozwanego na nieruchomości powoda doszło do powstania szkody. Nawierzchnia gruntu działki nr (...) w D. została rozkopana i rozjeżd
Czytaj więcej»