Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I C 574/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 574/16 UZASADNIENIE Powód – W. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w P. wniósł pozew przeciwko M. D. (1) o zapłatę kwoty 19.656,59 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 19.035,97 zł od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia zapłaty, ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że zawarł z pozwany w dniu 13 października 2011 roku umowę pożyczki, k
Czytaj więcej»

I C 80/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 80/15 UZASADNIENIE Powodowie K. B. (1) i F. B. (1) wnieśli przeciwko pozwanym D. Z. (1) i E. Z. (1) pozew o rozgraniczenie i wydanie części nieruchomości , stanowiącej (...) , położoną w S. dla której prowadzona jest księga wieczysta (...) o powierzchni 20 m kw. zajętej przez obiekt budowlany o funkcji garażu oraz metalowe ogrodzenie, poprzez usunięcie garażu i ogrodzenia oraz wydanie tej części gruntu w stanie pierwotnym, zgodnie z przebiegiem granicy przyjętym przez geodetę M. H.
Czytaj więcej»

I C 80/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 80/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa K. K. przeciwko A. A. z siedzibą w S. działającego przez (...) Spółkę Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. A. z siedzibą w S. działającego przez (...) Spó
Czytaj więcej»

I C 137/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-18

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 137/18 UZASADNIENIE wyroku z dnia 21 maja 2018r. Powód – Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości położonej w P. przy ul. (...) wniósł pozew o zapłatę przeciwko pozwanym – Z. P. i M. P. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanych solidarnie kwoty 2.600,30 zł tytułem zaległości w opłatach za mieszkanie według stanu na dzień 31 lipca 2017 roku. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że pozwani są współwłaścicielami lokalu mieszkalnego znajdującego się w nieruchomości wspólnej i posiadają z
Czytaj więcej»

I C 144/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-06

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 144/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. w Międzyrzeczu rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego -Subfunduszu K1 w W. przeciwko J. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. K. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego -Sub
Czytaj więcej»

I C 144/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-30

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C upr 144/18 UZASADNIENIE Powód – (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł pozew przeciwko pozwanemu J. K. (1) o zapłatę, w którym domagał się zasądzenia kwoty 2.118,50 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej przez powoda z (...) S.A. w W. , a kwota dochodzona pozwem obejmuje nieuiszczone przez po
Czytaj więcej»

I C 159/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-07

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 159/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa M. C. przeciwko R. I. ( (...) ) (...) z siedzibą w Gibraltarze o zapłatę I zasądza od pozwanego R. I. ( (...) ) (...) z siedzibą w Gibraltarze na rzecz powódki M. C. kwotę 6.000,
Czytaj więcej»

I C 206/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-05

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 206/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 r. w Międzyrzeczu rozprawie sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko A. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. Z. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 2.367,16 zł ( dw
Czytaj więcej»

I C 206/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

M. , dn. Sygn. Akt I C upr 206/18 UZASADNIENIE Powód – Kancelaria (...) Spółka Akcyjna w K. wniósł pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanej A. Z. (1) . Powód domagał się zasądzenia od pozwanej kwoty 2.471,56 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 28 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że nabył wierzytelność wobec pozwanej od cedenta – (...) Sp
Czytaj więcej»

I C 251/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-05-24

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 251/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko M. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 1.326,00 zł ( je
Czytaj więcej»