Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I C 445/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C upr 445/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. Sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko E. W. (1) o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z dnia 13 kwietnia 2016 roku (sygn. akt I Nc 460/16) w cało
Czytaj więcej»

I C 455/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 455/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Rzeźnicki Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Ososińska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa M. C. przeciwko 4 (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę I Oddala powództwo. II Nie obciąża powódki kosztami procesu Sygn. akt I C 455/16 UZASADNIENIE wyroku z
Czytaj więcej»

I C 574/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 574/16 UZASADNIENIE Powód – W. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w P. wniósł pozew przeciwko M. D. (1) o zapłatę kwoty 19.656,59 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 19.035,97 zł od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia zapłaty, ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że zawarł z pozwany w dniu 13 października 2011 roku umowę pożyczki, k
Czytaj więcej»

I C 576/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 576/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko M. Z. o zapłatę oraz sprawy z powództwa H. W. przeciwko M. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. Z. na rzecz powódki M. S. kwotę 52.611,72 zł (pięćdziesiąt dwa tys
Czytaj więcej»

I C 586/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C-upr 586/16 UZASADNIENIE Powód – (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł pozew o zapłatę przeciwko J. L. (1) , w którym domagał się zasądzenia kwoty 2.244,07 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy zawartej przez pozwanego z (...) Bank (...) S.A. w dniu 02.11.2007r.. Pozwany otrzymał do dyspozycji środki pien
Czytaj więcej»

I C 1043/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2018-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C upr 1043/17 UZASADNIENIE Powód (...) Bank Spółka Akcyjna we W. wniósł pozew o zapłatę przeciwko pozwanemu D. S. (1) , w którym domagał się zasądzenia kwoty 18.451,81 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP w stosunku rocznym, nie wyższej niż maksymalne odsetki za opóźnienie liczonymi od kwoty 15.309,36 zł od dnia 11 lipca 2017 roku do dnia zapłaty oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 3.007,58 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.
Czytaj więcej»

I C 1147/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 1147/17 UZASADNIENIE Powód – easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanym C. K. (1) i V. K. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanych solidarnie kwoty 24.448,07 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 września 2017 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy kredytu zawartej przez
Czytaj więcej»

I C 1243/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-08

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1243/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa U. 3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko H. L. o zapłatę I zasądza od pozwanej H. L. na rzecz powoda U. 3 Niesta
Czytaj więcej»

I Ns 319/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 319/15 POSTANOWIENIE Dnia, 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z wniosku K. S. z udziałem Gminy S. o zasiedzenie postanawia: I Stwierdza, że wnioskodawczyni K. S. , córka F. i I. , nabyła z dniem 1 października 2005 roku przez zasiedzenie własność nieruchomości stanowiąc
Czytaj więcej»

I Ns 366/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-01-23

Data publikacji: 2018-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt:I Ns 366/15 POSTANOWIENIE Dnia, 23 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z wniosku I. K. z udziałem M. K. o podział majątku wspólnego postanawia: I Ustala, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni I. K. oraz uczestnika M. K. wchodzą następujące składniki majątkowe: a kwota
Czytaj więcej»