Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I C 406/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 406/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko M. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. P. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 1.268,00 zł ( je
Czytaj więcej»

I C 406/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-30

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C upr 406/17 UZASADNIENIE Powód – Kancelaria (...) Spółka Akcyjna w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. P. (1) w elektronicznym postępowaniu upominawczym kwoty 1.483 zł z odsetkami ustawowymi od 28 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy pożyczki zawartej przez (...) Sp. z o.o. w W. z pozwanym, której przedmiotem była kwota 1000
Czytaj więcej»

I C 413/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 413/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa A. U. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki A. U. kwotę 7.500,00 zł
Czytaj więcej»

I C 445/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C upr 445/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. Sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko E. W. (1) o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z dnia 13 kwietnia 2016 roku (sygn. akt I Nc 460/16) w cało
Czytaj więcej»

I C 455/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 455/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Rzeźnicki Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Ososińska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa M. C. przeciwko 4 (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę I Oddala powództwo. II Nie obciąża powódki kosztami procesu Sygn. akt I C 455/16 UZASADNIENIE wyroku z
Czytaj więcej»

I C 574/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 574/16 UZASADNIENIE Powód – W. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w P. wniósł pozew przeciwko M. D. (1) o zapłatę kwoty 19.656,59 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 19.035,97 zł od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia zapłaty, ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że zawarł z pozwany w dniu 13 października 2011 roku umowę pożyczki, k
Czytaj więcej»

I C 586/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C-upr 586/16 UZASADNIENIE Powód – (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł pozew o zapłatę przeciwko J. L. (1) , w którym domagał się zasądzenia kwoty 2.244,07 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy zawartej przez pozwanego z (...) Bank (...) S.A. w dniu 02.11.2007r.. Pozwany otrzymał do dyspozycji środki pien
Czytaj więcej»

I C 597/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 597/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Rzeźnicki Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Ososińska po rozpoznaniu w dniu 07 grudnia 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa Z. N. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz powódki Z. N. kwotę
Czytaj więcej»

I C 597/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-01-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 597/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Rzeźnicki Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Ososińska po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa G. Z. przeciwko (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. na rzecz powódki G. Z. kwotę 560,98 zł (pięćset sześćdziesią
Czytaj więcej»

I C 597/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-25

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 597/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 14 grudnia 2016r . Powódka Z. N. złożyła pozew o zapłatę kwoty 9.144,01 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu przeciwko pozwanemu (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. . W uzasadnieniu pozwu wskazała, że dnia 13 maja 2014r. zawarła umowę najmu z spółką (...) w K. . Pozwana zobowiązała się do płacenia czynszu w wysokości 900 zł miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca. W lipcu 2014r. został zawarty aneks do umowy zgodnie z którym
Czytaj więcej»