Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I Ns 366/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-02-09

Data publikacji: 2018-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I Ns 366/15 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni I. K. (1) wniosła o podział majątku wspólnego zgromadzonego w trakcie związku małżeńskiego z uczestnikiem M. K. (1) . W skład majątku wspólnego stron wchodził lokal mieszkalny w S. , przy O. . LWP 1E /23 dla którego prowadzona jest księga wieczysta (...) wraz z udziałem (...) części w nieruchomości wspólnej o wartości 110.000 zł oraz samochód osobowy F. (...) o wartości 6.000 zł, wnioskodawczyni wniosła o przyznanie na jej rzecz nieruchomości, z
Czytaj więcej»

I C 80/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 80/15 UZASADNIENIE Powodowie K. B. (1) i F. B. (1) wnieśli przeciwko pozwanym D. Z. (1) i E. Z. (1) pozew o rozgraniczenie i wydanie części nieruchomości , stanowiącej (...) , położoną w S. dla której prowadzona jest księga wieczysta (...) o powierzchni 20 m kw. zajętej przez obiekt budowlany o funkcji garażu oraz metalowe ogrodzenie, poprzez usunięcie garażu i ogrodzenia oraz wydanie tej części gruntu w stanie pierwotnym, zgodnie z przebiegiem granicy przyjętym przez geodetę M. H.
Czytaj więcej»

I C 80/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 80/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa K. K. przeciwko A. A. z siedzibą w S. działającego przez (...) Spółkę Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. A. z siedzibą w S. działającego przez (...) Spó
Czytaj więcej»

I C 144/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-06

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 144/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. w Międzyrzeczu rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego -Subfunduszu K1 w W. przeciwko J. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. K. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego -Sub
Czytaj więcej»

I C 137/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-18

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 137/18 UZASADNIENIE wyroku z dnia 21 maja 2018r. Powód – Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości położonej w P. przy ul. (...) wniósł pozew o zapłatę przeciwko pozwanym – Z. P. i M. P. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanych solidarnie kwoty 2.600,30 zł tytułem zaległości w opłatach za mieszkanie według stanu na dzień 31 lipca 2017 roku. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że pozwani są współwłaścicielami lokalu mieszkalnego znajdującego się w nieruchomości wspólnej i posiadają z
Czytaj więcej»

I C 206/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-05

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 206/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 r. w Międzyrzeczu rozprawie sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko A. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. Z. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 2.367,16 zł ( dw
Czytaj więcej»

I C 206/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-28

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

M. , dn. Sygn. Akt I C upr 206/18 UZASADNIENIE Powód – Kancelaria (...) Spółka Akcyjna w K. wniósł pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanej A. Z. (1) . Powód domagał się zasądzenia od pozwanej kwoty 2.471,56 zł wraz z odsetkami ustawowymi od 28 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że nabył wierzytelność wobec pozwanej od cedenta – (...) Sp
Czytaj więcej»

I C 251/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-05-24

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 251/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko M. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 1.326,00 zł ( je
Czytaj więcej»

I C 279/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 279/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa J. B. przeciwko Zakładowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego Zakładu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rz
Czytaj więcej»

I C 279/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-11-18

Data publikacji: 2016-12-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 279/15 UZASADNIENIE Powód – J. B. (1) wniósł pozew przeciwko Zakładowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę kwoty 10.219,18 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8 stycznia 2015r. do dnia zapłaty oraz wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu powód podał, że w wyniku prac melioracyjnych wykonanych przez pozwanego na nieruchomości powoda doszło do powstania szkody. Nawierzchnia gruntu działki nr (...) w D. została rozkopana i rozjeżd
Czytaj więcej»