Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I C 795/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 795/16 UZASADNIENIE Powodowie - L. D. i S. D. wnieśli pozew przeciwko pozwanemu J. W. (1) , w którym zażądali nakazania pozwanemu, aby przywrócił powodom utracone posiadanie gruntu, stanowiącego ich działkę nr (...) położoną w M. przy ul. (...) , poprzez zdemontowanie posadowionego na granicy ich działki ogrodzenia na odcinku ok. 20 m od ulicy (...) do budynku gospodarczego powodów i zakazanie jej naruszania w przyszłości oraz zasadzenia od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasa
Czytaj więcej»

I C 840/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-12

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 840/16 UZASADNIENIE Powód M. S. (1) wniósł pozew o zapłatę przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. , w którym zażądał zasądzenia kwoty 10.257,03 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 05.10.2016r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że dochodzona pozwem kwota stanowi równowartość szkody doznanej przez A. P. w wyniku kolizji zaistniałej w dniu 1 września 2016 roku, w której uszkodzeniu uległ samochód V. o nr rej. (...) . Pozwany ustalił odszkodowan
Czytaj więcej»

I C 996/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 996/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko M. P. o zapłatę I umarza postępowanie w zakresie powództwa o zapłatę kwoty 1.810,00 zł (jeden tysiąc osiemset dziesięć złotych 00/10
Czytaj więcej»

I C 996/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C - upr 996/17 UZASADNIENIE Powód - Bank (...) Spółka Akcyjna w W. wniósł pozew przeciwko pozwanej M. P. (1) o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w którym domagał się zasądzenia kwoty 4.451,56 zł oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy o kredyt studencki zawartej w dniu 14 lutego 2003r. przez pozwaną z Bankiem (...) S.A. Dochodzona pozwem kwota stanowi niespłaconą przez pozwaną kwotę kapitału kredytu - 4.259,19 zł o
Czytaj więcej»

I C 1043/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2018-03-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C upr 1043/17 UZASADNIENIE Powód (...) Bank Spółka Akcyjna we W. wniósł pozew o zapłatę przeciwko pozwanemu D. S. (1) , w którym domagał się zasądzenia kwoty 18.451,81 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP w stosunku rocznym, nie wyższej niż maksymalne odsetki za opóźnienie liczonymi od kwoty 15.309,36 zł od dnia 11 lipca 2017 roku do dnia zapłaty oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 3.007,58 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.
Czytaj więcej»

I C 1147/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 1147/17 UZASADNIENIE Powód – easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanym C. K. (1) i V. K. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanych solidarnie kwoty 24.448,07 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 września 2017 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy kredytu zawartej przez
Czytaj więcej»

I C 1243/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-08

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1243/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa U. 3 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko H. L. o zapłatę I zasądza od pozwanej H. L. na rzecz powoda U. 3 Niesta
Czytaj więcej»

I Ns 319/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 319/15 POSTANOWIENIE Dnia, 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z wniosku K. S. z udziałem Gminy S. o zasiedzenie postanawia: I Stwierdza, że wnioskodawczyni K. S. , córka F. i I. , nabyła z dniem 1 października 2005 roku przez zasiedzenie własność nieruchomości stanowiąc
Czytaj więcej»

I Ns 366/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-02-09

Data publikacji: 2018-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I Ns 366/15 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni I. K. (1) wniosła o podział majątku wspólnego zgromadzonego w trakcie związku małżeńskiego z uczestnikiem M. K. (1) . W skład majątku wspólnego stron wchodził lokal mieszkalny w S. , przy O. . LWP 1E /23 dla którego prowadzona jest księga wieczysta (...) wraz z udziałem (...) części w nieruchomości wspólnej o wartości 110.000 zł oraz samochód osobowy F. (...) o wartości 6.000 zł, wnioskodawczyni wniosła o przyznanie na jej rzecz nieruchomości, z
Czytaj więcej»

I Ns 366/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-01-23

Data publikacji: 2018-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt:I Ns 366/15 POSTANOWIENIE Dnia, 23 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z wniosku I. K. z udziałem M. K. o podział majątku wspólnego postanawia: I Ustala, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni I. K. oraz uczestnika M. K. wchodzą następujące składniki majątkowe: a kwota
Czytaj więcej»