Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I C 666/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-14

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 666/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Z. C. i E. C. przeciwko A. A. z siedzibą w S. działający przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. A. z siedzibą w S. działającego p
Czytaj więcej»

I C 666/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-30

Data publikacji: 2018-07-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 666/15 UZASADNIENIE wyroku z 14 czerwca 2018 roku Powodowie Z. C. (1) i E. C. wnieśli pozew przeciwko pozwanemu A. A. z siedzibą w S. działającego w Polsce przez (...) S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w W. , w którym domagali się zasadzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 56.250 zł oraz na rzecz powódki kwotę 5.500 zł wraz z odsetkami ustawowymi od tych kwot, a ponadto wnieśli o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu powodowie podali, że zawarli umowę ubezpieczenia na
Czytaj więcej»

I C 726/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 726/16 UZASADNIENIE Powódka M. M. wniosła pozew przeciwko pozwanemu (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę kwoty 1.771,20 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2016r. do dnia zapłaty oraz zwrot kosztów procesu. W uzasadnieniu powódka podała, że prowadzi działalność gospodarczą obejmującą najem pojazdów zastępczych. Poszkodowana K. P. (1) , której samochód uległ uszkodzeniu z winy sprawcy będącego stroną umowy ubezpieczenia OC zawartej z pozwanym, korzystała z samochodu zastępcz
Czytaj więcej»

I C 137/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-18

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 137/18 UZASADNIENIE wyroku z dnia 21 maja 2018r. Powód – Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości położonej w P. przy ul. (...) wniósł pozew o zapłatę przeciwko pozwanym – Z. P. i M. P. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanych solidarnie kwoty 2.600,30 zł tytułem zaległości w opłatach za mieszkanie według stanu na dzień 31 lipca 2017 roku. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że pozwani są współwłaścicielami lokalu mieszkalnego znajdującego się w nieruchomości wspólnej i posiadają z
Czytaj więcej»

I C 399/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 399/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa K. J. przeciwko A. B. (1) , K. B. , A. B. (2) , Gminie B. , o zwolnienie spod egzekucji I oddala powództwo . II zasądza od powódki K. J. na rzecz pozwanej Gminy B. kwotę 4.800,00 zł ty
Czytaj więcej»

I C 399/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 399/16 UZASADNIENIE Powódka – K. J. (1) wniosła pozew przeciwko A. B. (1) , A. B. (2) , K. B. (1) i Gminie B. – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy (...) w B. o zwolnienie od egzekucji ruchomości – ciągnika rolniczego marki J. D. MW-2 6830 o nr rejestracyjnym (...) zajętego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu w sprawie Kmp 69/00 oraz zasądzenie od pozwanych zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu podała, że zajęty pojazd stanowi własność powódki na podstawie za
Czytaj więcej»

I C 406/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 406/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko M. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. P. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 1.268,00 zł ( je
Czytaj więcej»

I C 406/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-30

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C upr 406/17 UZASADNIENIE Powód – Kancelaria (...) Spółka Akcyjna w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. P. (1) w elektronicznym postępowaniu upominawczym kwoty 1.483 zł z odsetkami ustawowymi od 28 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy pożyczki zawartej przez (...) Sp. z o.o. w W. z pozwanym, której przedmiotem była kwota 1000
Czytaj więcej»

I C 413/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 413/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa A. U. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki A. U. kwotę 7.500,00 zł
Czytaj więcej»

I C 445/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-11-23

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C upr 445/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. Sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. przeciwko E. W. (1) o zapłatę I uchyla nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z dnia 13 kwietnia 2016 roku (sygn. akt I Nc 460/16) w cało
Czytaj więcej»