Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I C 1147/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 1147/17 UZASADNIENIE Powód – easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł pozew o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanym C. K. (1) i V. K. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanych solidarnie kwoty 24.448,07 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 września 2017 roku do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy kredytu zawartej przez
Czytaj więcej»

I C 996/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C - upr 996/17 UZASADNIENIE Powód - Bank (...) Spółka Akcyjna w W. wniósł pozew przeciwko pozwanej M. P. (1) o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w którym domagał się zasądzenia kwoty 4.451,56 zł oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy o kredyt studencki zawartej w dniu 14 lutego 2003r. przez pozwaną z Bankiem (...) S.A. Dochodzona pozwem kwota stanowi niespłaconą przez pozwaną kwotę kapitału kredytu - 4.259,19 zł o
Czytaj więcej»

I Ns 319/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 319/15 POSTANOWIENIE Dnia, 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z wniosku K. S. z udziałem Gminy S. o zasiedzenie postanawia: I Stwierdza, że wnioskodawczyni K. S. , córka F. i I. , nabyła z dniem 1 października 2005 roku przez zasiedzenie własność nieruchomości stanowiąc
Czytaj więcej»

I C 996/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 996/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko M. P. o zapłatę I umarza postępowanie w zakresie powództwa o zapłatę kwoty 1.810,00 zł (jeden tysiąc osiemset dziesięć złotych 00/10
Czytaj więcej»

I C 80/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 80/15 UZASADNIENIE Powodowie K. B. (1) i F. B. (1) wnieśli przeciwko pozwanym D. Z. (1) i E. Z. (1) pozew o rozgraniczenie i wydanie części nieruchomości , stanowiącej (...) , położoną w S. dla której prowadzona jest księga wieczysta (...) o powierzchni 20 m kw. zajętej przez obiekt budowlany o funkcji garażu oraz metalowe ogrodzenie, poprzez usunięcie garażu i ogrodzenia oraz wydanie tej części gruntu w stanie pierwotnym, zgodnie z przebiegiem granicy przyjętym przez geodetę M. H.
Czytaj więcej»

I C 80/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-29

Data publikacji: 2018-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 80/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2018 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa K. K. przeciwko A. A. z siedzibą w S. działającego przez (...) Spółkę Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. A. z siedzibą w S. działającego przez (...) Spó
Czytaj więcej»

I C 137/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-18

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 137/18 UZASADNIENIE wyroku z dnia 21 maja 2018r. Powód – Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości położonej w P. przy ul. (...) wniósł pozew o zapłatę przeciwko pozwanym – Z. P. i M. P. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanych solidarnie kwoty 2.600,30 zł tytułem zaległości w opłatach za mieszkanie według stanu na dzień 31 lipca 2017 roku. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że pozwani są współwłaścicielami lokalu mieszkalnego znajdującego się w nieruchomości wspólnej i posiadają z
Czytaj więcej»

I C 144/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-06

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 144/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2018 r. w Międzyrzeczu rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego -Subfunduszu K1 w W. przeciwko J. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. K. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego -Sub
Czytaj więcej»

I C 206/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-05

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 206/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 r. w Międzyrzeczu rozprawie sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko A. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. Z. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 2.367,16 zł ( dw
Czytaj więcej»

I C 279/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 279/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 27 października 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa J. B. przeciwko Zakładowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego Zakładu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rz
Czytaj więcej»