Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
74

I Ns 319/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-27

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 319/15 POSTANOWIENIE Dnia, 27 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2017r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z wniosku K. S. z udziałem Gminy S. o zasiedzenie postanawia: I Stwierdza, że wnioskodawczyni K. S. , córka F. i I. , nabyła z dniem 1 października 2005 roku przez zasiedzenie własność nieruchomości stanowiąc
Czytaj więcej»

I C 159/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-06-07

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 159/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa M. C. przeciwko R. I. ( (...) ) (...) z siedzibą w Gibraltarze o zapłatę I zasądza od pozwanego R. I. ( (...) ) (...) z siedzibą w Gibraltarze na rzecz powódki M. C. kwotę 6.000,
Czytaj więcej»

I C 279/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-11-18

Data publikacji: 2016-12-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C 279/15 UZASADNIENIE Powód – J. B. (1) wniósł pozew przeciwko Zakładowi (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę kwoty 10.219,18 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8 stycznia 2015r. do dnia zapłaty oraz wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu powód podał, że w wyniku prac melioracyjnych wykonanych przez pozwanego na nieruchomości powoda doszło do powstania szkody. Nawierzchnia gruntu działki nr (...) w D. została rozkopana i rozjeżd
Czytaj więcej»

I C 406/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 406/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko M. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. P. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej w K. kwotę 1.268,00 zł ( je
Czytaj więcej»

I C 455/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-02

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 455/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Rzeźnicki Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Ososińska po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa M. C. przeciwko 4 (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę I Oddala powództwo. II Nie obciąża powódki kosztami procesu Sygn. akt I C 455/16 UZASADNIENIE wyroku z
Czytaj więcej»

I C 413/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-16

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 413/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa A. U. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki A. U. kwotę 7.500,00 zł
Czytaj więcej»

I C 574/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. Akt I C 574/16 UZASADNIENIE Powód – W. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w P. wniósł pozew przeciwko M. D. (1) o zapłatę kwoty 19.656,59 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 19.035,97 zł od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia zapłaty, ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że zawarł z pozwany w dniu 13 października 2011 roku umowę pożyczki, k
Czytaj więcej»

I C 576/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 576/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Smoliński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dorota Kozdra po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 r. w Międzyrzeczu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko M. Z. o zapłatę oraz sprawy z powództwa H. W. przeciwko M. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. Z. na rzecz powódki M. S. kwotę 52.611,72 zł (pięćdziesiąt dwa tys
Czytaj więcej»

I C 586/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I C-upr 586/16 UZASADNIENIE Powód – (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. wniósł pozew o zapłatę przeciwko J. L. (1) , w którym domagał się zasądzenia kwoty 2.244,07 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu powód podał, że roszczenie wynika z umowy zawartej przez pozwanego z (...) Bank (...) S.A. w dniu 02.11.2007r.. Pozwany otrzymał do dyspozycji środki pien
Czytaj więcej»

I C 597/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 597/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Rzeźnicki Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Ososińska po rozpoznaniu w dniu 07 grudnia 2016 r. w Międzyrzeczu sprawy z powództwa Z. N. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz powódki Z. N. kwotę
Czytaj więcej»